Αναζητήστε το μεταπτυχιακό σας

Γνωστικό Αντικείμενο:
Φορέας ΜΠΣ:
Δίδακτρα:
Προθεσμία αιτήσεων:
1258 μεταπτυχιακά

Η ιδιαιτερότητα του κάθε φορέα που παρέχει ΠΜΣ δεν μας επιτρέπει πάντα να έχουμε ενημέρωση εμπρόθεσμα για όλα τα παρεχόμενα ΠΜΣ.
Έτσι δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση πλημμελούς καταχώρισης ΠΜΣ. Θα συνιστούσαμε να επικοινωνείτε με τον φορέα του προσφερόμενου ΠΜΣ.

Metaptixiako.gr

 • Διοίκηση Υπηρεσιών

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Υπηρεσιών». Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τις εξής ειδικεύσεις: Διοίκηση Εμπειρίας Πελάτη.

 • Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του TEI Πειραιά οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη "Διεθνή Διοικητική των Επιχειρήσεων" στις ακόλουθες κατευθύνσεις: α) Διεθνές Marketing και β) Διεθνή Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων.

 • Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) και το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝ.ΑΛ.Ε.), λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών».

 • Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική». Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τρεις ειδικεύσεις: Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στην Ανθρωπογεωγραφία και στον.

 • Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού

  Μεταπτυχιακά

  Τα Τμήματα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας και Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών υλοποιούν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη "Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού" (MSc in Human Resource Management) (Πλήρους και Μερικής Φοίτησης).

 • Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική». Το Π.Μ.Σ.

 • Πληροφοριακά Συστήματα

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα».

Back to Top