Αναζητήστε το μεταπτυχιακό σας

Γνωστικό Αντικείμενο:
Φορέας ΜΠΣ:
Δίδακτρα:
Προθεσμία αιτήσεων:
1259 μεταπτυχιακά

Η ιδιαιτερότητα του κάθε φορέα που παρέχει ΠΜΣ δεν μας επιτρέπει πάντα να έχουμε ενημέρωση εμπρόθεσμα για όλα τα παρεχόμενα ΠΜΣ.
Έτσι δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση πλημμελούς καταχώρισης ΠΜΣ. Θα συνιστούσαμε να επικοινωνείτε με τον φορέα του προσφερόμενου ΠΜΣ.

Metaptixiako.gr

 • Γεωπληροφορική

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη "Γεωπληροφορική" στις παρακάτω κατευθύνσεις : - Τοπογραφικές εφαρμογές υψηλής ακρίβειας - Σύγχρονες γεωδαιτικές εφαρμογές.

 • Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία». Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

 • Πληροφορική και Επικοινωνίες

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Πληροφορική και Επικοινωνίες" στις κατευθύνσεις: 1. Ψηφιακά Μέσα - Τεχνητή Νοημοσύνη 2. Δικτυακά Συστήματα 3. Τεχνολογίες Γνώσης Δεδομένων και Λογισμικού 4.

 • Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών

  Μεταπτυχιακά

  Τα Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών και Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Α.Π.Θ. μαζί με το Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ι.ΜΕΤ.–ΕΚΕΤΑ) συνδιοργανώνουν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο αντικείμενο "Σχεδιασμός.

 • Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη».

Back to Top