Αναζητήστε το μεταπτυχιακό σας

Γνωστικό Αντικείμενο:
Φορέας ΜΠΣ:
Δίδακτρα:
Προθεσμία αιτήσεων:
1259 μεταπτυχιακά

Η ιδιαιτερότητα του κάθε φορέα που παρέχει ΠΜΣ δεν μας επιτρέπει πάντα να έχουμε ενημέρωση εμπρόθεσμα για όλα τα παρεχόμενα ΠΜΣ.
Έτσι δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση πλημμελούς καταχώρισης ΠΜΣ. Θα συνιστούσαμε να επικοινωνείτε με τον φορέα του προσφερόμενου ΠΜΣ.

Metaptixiako.gr

 • Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη».

 • Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων".

 • Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

  Μεταπτυχιακά

  To Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Στατιστική και Αναλογιστικά-Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά». Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με περαιτέρω εξειδίκευση σε μια από τις κατευθύνσεις: Στατιστική και Ανάλυση.

 • Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (ΦΚΣ) του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία». Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε.

 • Μηχανική Δεδομένων και Υπολογιστικών Συστημάτων

  Μεταπτυχιακά

  Το τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μηχανική Δεδομένων και Υπολογιστικών Συστημάτων» στις εξής ειδικεύσεις: 1. Επιστήμη και Μηχανική Δεδομένων 2.

 • Τεχνο - Oικονομικά Συστήματα

  Μεταπτυχιακά

  Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ σε συνεργασία με το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς οργανώνουν και λειτουργούν Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠ.Μ.Σ.).

 • Εφοδιαστική και Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Εφοδιαστική και Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού (Master in Logistics & Supply Chain Management).

 • Διοίκηση και Οικονομία-Διοίκηση Επιχειρήσεων

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη "Διοίκηση και Οικονομία", στην κατεύθυνση: 'Διοίκηση Επιχειρήσεων' και στην εξειδίκευση: 'Διοίκηση Επιχειρήσεων'. Για περισσότερες πληροφορίες: -τηλ.

Back to Top