Αναζητήστε το μεταπτυχιακό σας

Γνωστικό Αντικείμενο:
Φορέας ΜΠΣ:
Δίδακτρα:
Προθεσμία αιτήσεων:
Βρέθηκαν 82 μεταπτυχιακά

Η ιδιαιτερότητα του κάθε φορέα που παρέχει ΠΜΣ δεν μας επιτρέπει πάντα να έχουμε ενημέρωση εμπρόθεσμα για όλα τα παρεχόμενα ΠΜΣ.
Έτσι δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση πλημμελούς καταχώρισης ΠΜΣ. Θα συνιστούσαμε να επικοινωνείτε με τον φορέα του προσφερόμενου ΠΜΣ.

Αποτελέσματα αναζήτησης | Σελίδα 7

 • Iατρική του Ύπνου

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Ιατρική του Ύπνου». Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

 • Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία». Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία» χωρίς ειδικεύσεις.

 • Ρινολογία - Ρινοχειρουργική

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Ρινολογία - Ρινοχειρουργική". Για περισσότερες πληροφορίες: -τηλ.

 • Κοινωνική Πολιτική & Κοινωνική Εργασία

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Εργασία». Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Εργασία» με τις ακόλουθες εξειδικεύσεις ανά Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Κοινωνικής.

 • Ιατρική απεικόνιση στην Οφθαλμολογία

  Μεταπτυχιακά

  Η Οφθαλμολογική Κλινική και το ΕΛΚΕΘΟΠ (Ελληνικό Κέντρο Έρευνας & Θεραπείας Οφθαλμικών Παθήσεων) του Tμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνουν και λειτουργούν Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο "Ιατρική απεικόνιση στην Οφθαλμολογία".

 • Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο "Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη" στις ακόλουθες κατευθύνσεις: Κλιματική αλλαγή.

 • Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση, την Υγεία, την Εργασία

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης υλοποιούν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση, την Υγεία, την Εργασία" στις ακόλουθες κατευθύνσεις: 1. Συμβουλευτική Ψυχολογία 2.

 • Κοινωνική Ψυχιατρική

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Κοινωνική Ψυχιατρική». Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα.

 • Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στην Γεωργία

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Σχολής Επιστήμων Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Αειφορικά συστήματα παραγωγής και περιβάλλον στη γεωργία». Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Αειφορικά συστήματα παραγωγής και περιβάλλον στη γεωργία» με τις ακόλουθες ειδικεύσεις: α) Επιστημών Φυτών και Περιβάλλοντος β).

Back to Top