Αναζητήστε το μεταπτυχιακό σας

Γνωστικό Αντικείμενο:
Φορέας ΜΠΣ:
Δίδακτρα:
Προθεσμία αιτήσεων:
Βρέθηκαν 257 μεταπτυχιακά

Η ιδιαιτερότητα του κάθε φορέα που παρέχει ΠΜΣ δεν μας επιτρέπει πάντα να έχουμε ενημέρωση εμπρόθεσμα για όλα τα παρεχόμενα ΠΜΣ.
Έτσι δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση πλημμελούς καταχώρισης ΠΜΣ. Θα συνιστούσαμε να επικοινωνείτε με τον φορέα του προσφερόμενου ΠΜΣ.

Αποτελέσματα αναζήτησης | Σελίδα 10

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη - Executive MBA

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη - Executive MBA" στις ακόλουθες κατευθύνσεις: 1. Ελεγκτική - Εταιρική Διακυβέρνηση 2. Διοικητική Επιστήμη 3. Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων 4. Τραπεζική και Χρηματοοικονομική Μηχανική Το ΠΜΣ διαρκεί δυο εξάμηνα και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής.

 • Χρηματοοικονομικά (MSc in Finance)

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Πελοποννήσου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Χρηματοοικονομικά" (MSc in Finance).

 • Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Πληροφορική της Υγείας

  Μεταπτυχιακά

  Τα Τμήματα Νοσηλευτικής και Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και τα Τμήματα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά οργανώνουν και λειτουργούν Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Πληροφορική της Υγείας».

 • Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ), του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ) διοργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής» (Innovative Systems of Sustainable Agricultural Production). Το Π.Μ.Σ.

 • Εφαρμοσμένα Οικονομικά

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εφαρμοσμένα Οικονομικά (Master in Applied Economics)». Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) στα «Εφαρμοσμένα Οικονομικά (Master in Applied Economics)» στις παρακάτω ειδικεύσεις: Α) Διεθνή Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά.

 • Ευρωπαϊκές Σπουδές στις Διεθνείς Υπηρεσίες και Συναλλαγές

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Ευρωπαϊκές Σπουδές στις Διεθνείς Υπηρεσίες και Συναλλαγές" στις ακόλουθες κατευθύνσεις: - Διεθνές Εμπόριο - Ευρωπαϊκοί Χρηματοπιστωτικοί Θεσμοί Για περισσότερες πληροφορίες: - τηλέφωνο: 2310-891347 - e-mail: [email protected]

 • Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας (Εισαγωγική κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων φιλοξενίας και Εισαγωγική κατεύθυνση Διοίκηση Μονάδων Υγειας και Προνοίας) και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.) οργανώνουν και λειτουργούν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.).

 • Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων

  Μεταπτυχιακά

  Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων" Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεων διδασκαλίας.

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων ΜΒΑ

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών από το οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων ΜΒΑ» (ΜΒΑ Food Business Management). Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα (18 μήνες).

Back to Top