Αναζητήστε το μεταπτυχιακό σας

Γνωστικό Αντικείμενο:
Φορέας ΜΠΣ:
Δίδακτρα:
Προθεσμία αιτήσεων:
Βρέθηκαν 217 μεταπτυχιακά

Η ιδιαιτερότητα του κάθε φορέα που παρέχει ΠΜΣ δεν μας επιτρέπει πάντα να έχουμε ενημέρωση εμπρόθεσμα για όλα τα παρεχόμενα ΠΜΣ.
Έτσι δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση πλημμελούς καταχώρισης ΠΜΣ. Θα συνιστούσαμε να επικοινωνείτε με τον φορέα του προσφερόμενου ΠΜΣ.

Αποτελέσματα αναζήτησης | Σελίδα 17

 • Μικροηλεκτρονική

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

 • Βιοστατιστική

  Μεταπτυχιακά

  Η Ιατρική Σχολή και το Τμήμα Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνουν και λειτουργούν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Βιοστατιστική» (Master in Biostatistics). Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

 • Βιοπληροφορική - Υπολογιστική Βιολογία

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Βιοπληροφορική -Υπολογιστική Βιολογία» (MSc in "Bioinformatics - Computational Biology"). Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

 • Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον». Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Ε.) ορίζεται κατ' ελάχιστο στα τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

 • Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής, το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, το Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών, το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

 • Π.Μ.Σ. Τμήματος Θεολογίας

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις ακόλουθες κατευθύνσεις με τις εξής ειδικεύσεις: A. Βιβλικών Σπουδών με ειδικεύσεις: 1. Παλαιάς Διαθήκης, 2. Καινής Διαθήκης, 3. Βιβλικής και Πατερικής Γλώσσας Β. Ιστορίας, Γραμματείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης με ειδικεύσεις: 1. Εκκλησιαστικής Ιστορίας, 2. Χριστιανικής Γραμματειας, 3.

 • Επιστήμη Υπολογιστών

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμη και Μηχανική Υπολογιστών». Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του ΔΜΣ ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα με δυνατότητα παράτασης όπως αυτή προσδιορίζεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

 • Επιστήμες της Αγωγής

  Μεταπτυχιακά

  Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις "Επιστήμες της Αγωγής" στις κατευθύνσεις: Εξειδίκευση Α΄: Η παιδαγωγική ως επιστήμη και πράξη σε σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης Εξειδίκευση Β΄: Γραμματισμός.

 • Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Φυσικής, σε συνεργασία με το Τμήμα Χημείας και το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις "Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες". Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες αντίστοιχο του MSc. Η χρονική διάρκεια για το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι τρία (3) εξάμηνα.

Back to Top