Αναζητήστε το μεταπτυχιακό σας

Γνωστικό Αντικείμενο:
Φορέας ΜΠΣ:
Δίδακτρα:
Προθεσμία αιτήσεων:
Βρέθηκαν 217 μεταπτυχιακά

Η ιδιαιτερότητα του κάθε φορέα που παρέχει ΠΜΣ δεν μας επιτρέπει πάντα να έχουμε ενημέρωση εμπρόθεσμα για όλα τα παρεχόμενα ΠΜΣ.
Έτσι δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση πλημμελούς καταχώρισης ΠΜΣ. Θα συνιστούσαμε να επικοινωνείτε με τον φορέα του προσφερόμενου ΠΜΣ.

Αποτελέσματα αναζήτησης | Σελίδα 20

 • Εφοδιαστική και Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Εφοδιαστική και Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού (Master in Logistics & Supply Chain Management). Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

 • Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων». Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε (2) διδακτικά εξάμηνα και ένα (1) εξάμηνο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

 • Περιβαλλοντική Μηχανική

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος της μονοτμηματικής Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Περιβαλλοντική Μηχανική». Το Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Μηχανική» προσφέρει τις παρακάτω δύο κατευθύνσεις: Ειδίκευση Α: «Διαχείριση Νερού και Υγρών Αποβλήτων». Ειδίκευση Β: «Περιβαλλοντική Διαχείριση, Βιώσιμη Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή».

 • Βιοτεχνολογία - Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Βιοτεχνολογία - Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος». Το Π.Μ.Σ. «Βιοτεχνολογία - Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος» διαρθρώνεται σε 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα.

 • Γεωπληροφορική

  Μεταπτυχιακά

  Η Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, σε συνεργασία με τις Σχολές Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Μηχανικών Μεταλλείων- Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. οργανώνουν και λειτουργούν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Γεωπληροφορική». Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι τρία (3).

 • Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας». Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας» (History and Philosophy of Science and Technology).

 • Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνας και Σχεδιασμός Γραφικών

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου της Limoges της Γαλλίας οργανώνουν και λειτουργούν κοινού Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνων και Σχεδιασμός Γραφικών (Μaster in Informatique.

 • Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» (MSc in Actuarial Science and Risk Management). Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και σε δύο (2).

 • Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία

  Μεταπτυχιακά

  Η Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (ΣΝΜΜ), σε συνεργασία με τις Σχολές Μηχανολόγων Μηχανικών (ΣΜΜ), Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ), Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (ΣΕΜΦΕ), Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών (ΣΑΕΤΜ) και Πολιτικών Μηχανικών (ΣΠΜ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), το Τμήμα Φυσικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

 • Ιατρική Πληροφορική

  Μεταπτυχιακά

  Τα Τμήματα: Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) - Επισπεύδον Τμήμα, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ οργανώνουν και λειτουργούν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Ιατρική Πληροφορική». Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ.

Back to Top