Αναζητήστε το μεταπτυχιακό σας

Γνωστικό Αντικείμενο:
Φορέας ΜΠΣ:
Δίδακτρα:
Προθεσμία αιτήσεων:
Βρέθηκαν 217 μεταπτυχιακά

Η ιδιαιτερότητα του κάθε φορέα που παρέχει ΠΜΣ δεν μας επιτρέπει πάντα να έχουμε ενημέρωση εμπρόθεσμα για όλα τα παρεχόμενα ΠΜΣ.
Έτσι δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση πλημμελούς καταχώρισης ΠΜΣ. Θα συνιστούσαμε να επικοινωνείτε με τον φορέα του προσφερόμενου ΠΜΣ.

Αποτελέσματα αναζήτησης | Σελίδα 14

 • Προηγμένα Συστήματα και Μέθοδοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Προηγμένα Συστήματα και Μέθοδοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία» (Master in Advanced Systems and Methods in Biomedical Technology). Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών.

 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό Μάρκετινγκ

  Μεταπτυχιακά

  H Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό Μάρκετινγκ» (MSc in e-Business and Digital Marketing). Η χρονική διάρκεια της φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης (Μ.Δ.Ε.), η διάρκεια φοίτησης είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

 • Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, οργανώνουν και λειτουργούν το Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών(Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διαστημική Επιστήμη Τεχνολογίες και Εφαρμογές / Master of Science in Space Science Technologies and Applications». Το Δ.Π.Μ.Σ. θα παρέχεται στην αγγλική γλώσσα.

 • Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (ΕΚΠ) της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης (Sciences of Education and Lifelong Learning" στις εξής κατευθύνσεις: 1. Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία 2.

 • Επιχειρηματική Αναλυτική

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Επιχειρηματική Αναλυτική (MSc in Business Analytics)». Η χρονική διάρκεια για το Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.

 • Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Πληροφορικής του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης , οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου», το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) (Master of Science in Web Intelligence).

 • Μηχανικών Πληροφορικής

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: Π.Μ.Σ. «Μηχανικών Πληροφορικής» - «Informatics Engineering». Ο χρόνος φοίτησης για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα κατ’ ελάχιστο και πέντε (5) κατά μέγιστο για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης.

Back to Top