Αναζητήστε το μεταπτυχιακό σας

Γνωστικό Αντικείμενο:
Φορέας ΜΠΣ:
Δίδακτρα:
Προθεσμία αιτήσεων:
Βρέθηκαν 217 μεταπτυχιακά

Η ιδιαιτερότητα του κάθε φορέα που παρέχει ΠΜΣ δεν μας επιτρέπει πάντα να έχουμε ενημέρωση εμπρόθεσμα για όλα τα παρεχόμενα ΠΜΣ.
Έτσι δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση πλημμελούς καταχώρισης ΠΜΣ. Θα συνιστούσαμε να επικοινωνείτε με τον φορέα του προσφερόμενου ΠΜΣ.

Αποτελέσματα αναζήτησης | Σελίδα 15

 • Καινοτομία στην Τεχνολογία και Μάνατζμεντ Μηχανικών

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Καινοτομία στην Τεχνολογία και Μάνατζμεντ Μηχανικών - M.Sc. in Innovation in Technology and Engineering Management». Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών.

 • Δημόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ με Νέες Τεχνολογίες

  Μεταπτυχιακά

  Τα Τμήματα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας και Διεθνούς Εμπορίου του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας οργανώνουν και λειτουργούν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο: "Δημόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ με Νέες Τεχνολογίες" (Master of Arts - MA in Public Relations and Marketing with New Technologies).

 • Πληροφορική και Τηλεματική

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Πληροφορική και Τηλεματική" στις παρακάτω κατευθύνσεις: 1. Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ιστού 2. Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα και Υπηρεσίες Τηλεματικής 3. Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3).

 • Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής

  Μεταπτυχιακά

  Τα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Κρήτης οργανώνουν και λειτουργούν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής». Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3).

 • Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία

  Μεταπτυχιακά

  Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία" στις ακόλουθες κατευθύνσεις: 1. Γενική Κατεύθυνση 2.

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων - Μ.Β.Α.

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων». Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) σε τρεις κατευθύνσεις σχετικές με διακριτά γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (γενικό MBA).

 • Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού

  Μεταπτυχιακά

  Η Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου υλοποιεί μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο: "Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού". Το Π.Μ.Σ. «Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού» διαρθρώνεται σε δύο (2) έτη, τα οποία περιλαμβάνουν πέντε (5) Θεματικές Ενότητες (3 υποχρεωτικές και 2 επιλογής) και εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε.

Back to Top