Αναζητήστε το μεταπτυχιακό σας

Γνωστικό Αντικείμενο:
Φορέας ΜΠΣ:
Δίδακτρα:
Προθεσμία αιτήσεων:
Βρέθηκαν 35 μεταπτυχιακά

Η ιδιαιτερότητα του κάθε φορέα που παρέχει ΠΜΣ δεν μας επιτρέπει πάντα να έχουμε ενημέρωση εμπρόθεσμα για όλα τα παρεχόμενα ΠΜΣ.
Έτσι δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση πλημμελούς καταχώρισης ΠΜΣ. Θα συνιστούσαμε να επικοινωνείτε με τον φορέα του προσφερόμενου ΠΜΣ.

Αποτελέσματα αναζήτησης | Σελίδα 4

 • Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Στατιστική

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Ε.) στη Στατιστική (Master of Science (Μ.Sc.) in Statistics)». Η χρονική διάρκεια φοίτησης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.

 • Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά - Μερικής Φοίτησης

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μερικής Φοίτησης με τίτλο: "Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά" με έμφαση στις Στρατηγικές Αποφάσεις στις εξής κατευθύνσεις: 1. Εφαρμοσμένα Οικονομικά Στρατηγικές Αποφάσεις και Ρύθμιση Αγορών 2.

 • Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με τα Τμήματα Μαθηματικών και Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα "Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής".

 • Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές» (Master in Ιnternational and European Economic Studies) με τις εξής ειδικεύσεις: α) Διεθνή Οικονομικά των Επιχειρήσεων (International Business Economics) β) Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Οικονομικά (European Law & Economics).

Back to Top