Αναζητήστε το μεταπτυχιακό σας

Γνωστικό Αντικείμενο:
Φορέας ΜΠΣ:
Δίδακτρα:
Προθεσμία αιτήσεων:
Βρέθηκαν 35 μεταπτυχιακά

Η ιδιαιτερότητα του κάθε φορέα που παρέχει ΠΜΣ δεν μας επιτρέπει πάντα να έχουμε ενημέρωση εμπρόθεσμα για όλα τα παρεχόμενα ΠΜΣ.
Έτσι δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση πλημμελούς καταχώρισης ΠΜΣ. Θα συνιστούσαμε να επικοινωνείτε με τον φορέα του προσφερόμενου ΠΜΣ.

Αποτελέσματα αναζήτησης | Σελίδα 2

 • Επιχειρηματική Αναλυτική

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Επιχειρηματική Αναλυτική (MSc in Business Analytics)». Η χρονική διάρκεια για το Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.

 • MA in Heritage Management

  Μεταπτυχιακά

  The MA in Heritage Management is an intensive three semester master`s programme which uniquely combines the worlds of archaeology and business and is taught in Athens at Eleusinais. This programme is a collaborative dual award from the University of Kent in UK and the Athens University of Economics and Business (AUEB) in Greece.

 • Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση

  Μεταπτυχιακά

  Τα Τμήματα Οικονομικής Επιστήμης, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνουν και λειτουργούν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μερικής φοίτησης με τίτλο: "Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση" (Master in Public Policy & Public Management) με τις ακόλουθες κατευθύνσεις: - Δημόσια Πολιτική (Public Policy) - Δημόσια Διοίκηση (Public Management).

 • M.Sc. Programme in International Marketing (PR.I.MA.)

  Μεταπτυχιακά

  Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με άλλα τέσσερα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια (Corvinus University of Budapest, Hungary, Radboud University, Nijmegen School of Management, Holland, University of Minho, Portugal, University of Leicester, UK) προσφέρει στα πλάσια του προγράμματος PR.I.MA μεταπτυχιακές σπουδές πάνω στο "Διεθνές Μάρκετινγκ" (M.Sc. Programme in International Marketing).

 • Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη

  Μεταπτυχιακά

  Τα Τμήματα (i) Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, (ii) Φιλοσοφίας- Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, (iii) Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών και (iv) Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου οργανώνουν και λειτουργούν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Σπουδών με αντικείμενο τη "Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη". Για περισσότερες πληροφορίες: -τηλ.

 • Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό (MBA International)

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό" (Master in Business Administration International-MBA International). Η χρονική διάρκεια για το Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Η χρονική διάρκεια για το Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης προσαυξάνεται εκείνης του Προγράμματος Πλήρους Φοίτησης.

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΜΒΑ

  Μεταπτυχιακά

  Τα Τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνουν και λειτουργούν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων: ΜΒΑ» (Master in Business Administration). Η χρονική διάρκεια για το Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης είναι τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών.

 • Μάρκετινγκ και Επικοινωνία

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία» (MSc in Marketing and Communication) με τις εξής ειδικεύσεις: α) Μάρκετινγκ και Επικοινωνία (προσφέρεται σε τμήματα Πλήρους και Μερικής Φοίτησης) β) Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Διεθνή Προσανατολισμό (προσφέρεται σε τμήμα Πλήρους Φοίτησης).

Back to Top