Αναζητήστε το μεταπτυχιακό σας

Γνωστικό Αντικείμενο:
Φορέας ΜΠΣ:
Δίδακτρα:
Προθεσμία αιτήσεων:
Βρέθηκαν 167 μεταπτυχιακά

Η ιδιαιτερότητα του κάθε φορέα που παρέχει ΠΜΣ δεν μας επιτρέπει πάντα να έχουμε ενημέρωση εμπρόθεσμα για όλα τα παρεχόμενα ΠΜΣ.
Έτσι δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση πλημμελούς καταχώρισης ΠΜΣ. Θα συνιστούσαμε να επικοινωνείτε με τον φορέα του προσφερόμενου ΠΜΣ.

Αποτελέσματα αναζήτησης | Σελίδα 10

 • Δημόσια Υγεία

  Μεταπτυχιακά

  Το τμήμα Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Πανεπιστημίου Πατρών υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Δημόσια Υγεία - Public Health». Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Δημόσια Υγεία - Public Health» και στις εξής ειδικεύσεις: α) Περιβάλλον β) Προληπτική και Κοινωνική Ιατρική Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3).

 • Επιστήμες Περιβάλλοντος

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες Περιβάλλοντος» - «(M.Sc. in Environmental Sciences)». Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

 • Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (ΕΚΠ) της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης (Sciences of Education and Lifelong Learning" στις εξής κατευθύνσεις: 1. Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία 2.

 • Επιστήμη Οίνου και Ζύθου

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου» (Master in Wine and Beer Science) με δύο κατευθύνσεις: α) Κατεύθυνση Ι: Οίνος (Wine) β) Κατεύθυνση ΙI: Ζύθος (Beer) Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

 • Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα

  Μεταπτυχιακά

  Το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) (πρώην ΤΕΙ Πειραιά) οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα» ((Master in Energy and Environmental Developments). Τα θεματικά πεδία του ΠΜΣ εκτείνονται σε τρεις άξονες: 1) Τεχνολογία 2) Τεχνικοοικονομική ανάλυση και αξιολόγηση 3).

 • Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής και το Τμήμα Διοίκησης Διαχείρισης και Μάρκετινγκ του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος» (Master in Policies and Applied Methods for the Protection of the Environment).

 • Περιβαλλοντική Εκτίμηση Κινδύνου και Διαχείριση των Παράκτιων Θαλάσσιων Φυσικών Πόρων

  Μεταπτυχιακά

  Από το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014 ξεκίνησε η λειτουργία του αγγλόφωνου Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Περιβαλλοντική Εκτίμηση Κινδύνου και Διαχείριση των Παράκτιων Θαλάσσιων Φυσικών Πόρων» («Ecological Risk Assessment and Environmental Management of Coastal Resources»). Το ΠΜΣ οργανώθηκε από κοινού με: 1) το Τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

 • Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μετατπυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος" στις ακόλουθες κατευθύνσεις: 1. Γενετική Βελτίωση και Βιοτεχνολογία Φυρών με Έμφαση στην Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού και την Ποιότητα Τροφίμων 2. Φυτική Παραγωγή και Περιβάλλον 3. Φυτιατρική και Περιβάλλον 4.

 • Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία» (Industrial Management and Technology). Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τις εξής ειδικεύσεις: Διοίκηση Logistics (Logistics Management).

Back to Top