Αναζητήστε το μεταπτυχιακό σας

Γνωστικό Αντικείμενο:
Φορέας ΜΠΣ:
Δίδακτρα:
Προθεσμία αιτήσεων:
Βρέθηκαν 57 μεταπτυχιακά

Η ιδιαιτερότητα του κάθε φορέα που παρέχει ΠΜΣ δεν μας επιτρέπει πάντα να έχουμε ενημέρωση εμπρόθεσμα για όλα τα παρεχόμενα ΠΜΣ.
Έτσι δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση πλημμελούς καταχώρισης ΠΜΣ. Θα συνιστούσαμε να επικοινωνείτε με τον φορέα του προσφερόμενου ΠΜΣ.

Αποτελέσματα αναζήτησης | Σελίδα 5

 • Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: "Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου" στις ακόλουθες κατευθύνσεις: 1. Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία 2. Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 3. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία 4. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 5.

 • Κλινική Ψυχολογία

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Κλινική Ψυχολογία".

 • Επιστήμες της Αγωγής

  Μεταπτυχιακά

  Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ. οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις "Επιστήμες της Αγωγής" με κατευθύνσεις: Α. Κοινωνία, Εκπαίδευση και Παιδαγωγική Β. Διδακτική της γλώσσας και της λογοτεχνίας Γ.

 • Π.Μ.Σ. Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

  Μεταπτυχιακά

  Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών υλοποιεί Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο "Επιστήμες της Αγωγής" με πέντε (5) κατευθύνσεις: 1. Δια Βίου Εκπαίδευση: Πολιτικές, Επιμόρφωση και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών 2. Ιστορία Εκπαίδευσης και Μουσειοπαιδαγωγική 3. Φιλοσοφία της Παιδείας 4. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διδακτική της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας 5.

 • Νευροεπιστήμες

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο "Νευροεπιστήμες".

 • Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις "Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής" στις εξής τρεις ειδικεύσεις: 1) Διδακτική των Θετικών Επιστημών: Διδακτικές διαδικασίες, Εκπαιδευτικά προγράμματα, Αξιολόγηση και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 2) Κοινωνική θεωρία.

Back to Top