Τίτλος:
Επιστήμη της Διοίκησης
Γνωστικό αντικείμενο:
Οικονομικές Επιστήμες
Πολιτικές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
ΤΕΙ Θεσσαλίας
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Έως 29-06-2012 (παράταση έως 13-07-2012, βλ. β` συνημμένο-παράταση έως 10-09-2012 βλ. γ` συνημμένο)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων του ΤΕΙ Λάρισας σε σύμπραξη με το Staffordshire University της M. Βρετανίας υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην "Επιστήμη της Διοίκησης" (Master of Science in Management).
Για περισσότερες πληροφορίες:
-τηλ. 2410-684708, -709
-e-mail: [email protected]
-παρακάτω σύνδεσμο
-ακόλουθο συνημμένο

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Επιστήμη της Διοίκησης που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ ΤΕΙ Θεσσαλίας καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Οικονομικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ ΤΕΙ Θεσσαλίας ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.