Τίτλος:
Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΜΒΑ
Γνωστικό αντικείμενο:
Οικονομικές Επιστήμες
Επιστήμη Πληροφορικής
Επιστήμες Διοίκησης
Τουριστικές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
ΤΕΙ Θεσσαλίας
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Από 21 έως 30 Aυγούστου 2018
Προθεσμία:
30/08/2018 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων - MBA (Master in Business Administration)» στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

  1. Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Λογιστική
  2. Μάρκετινγκ
  3. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Συνολικά, η διάρκεια του ΠΜΣ πλήρους φοίτησης περιλαμβάνει δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα και επιπρόσθετα ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η κανονική διάρκεια σπουδών του ΠΜΣ μερικής φοίτησης περιλαμβάνει τον διπλάσιο χρόνο από αυτόν που προβλέπεται για ο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης.

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΜΒΑ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ ΤΕΙ Θεσσαλίας καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Οικονομικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ ΤΕΙ Θεσσαλίας ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.