Αναζητήστε το μεταπτυχιακό σας

Γνωστικό Αντικείμενο:
Φορέας ΜΠΣ:
Δίδακτρα:
Προθεσμία αιτήσεων:
Βρέθηκαν 444 μεταπτυχιακά

Η ιδιαιτερότητα του κάθε φορέα που παρέχει ΠΜΣ δεν μας επιτρέπει πάντα να έχουμε ενημέρωση εμπρόθεσμα για όλα τα παρεχόμενα ΠΜΣ.
Έτσι δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση πλημμελούς καταχώρισης ΠΜΣ. Θα συνιστούσαμε να επικοινωνείτε με τον φορέα του προσφερόμενου ΠΜΣ.

Αποτελέσματα αναζήτησης | Σελίδα 40

 • Διατήρηση της Βιοποικιλότητας

  Μεταπτυχιακά

  Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήματα Επιστημών της Θάλασσας και Περιβάλλοντος) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Montpellier II, Εργαστήριο ECOLAG (Laboratoire Ecosystemes Lagunaires), λειτουργούν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (M.Sc.) στην "Διατήρηση της Βιοποικιλότητας" (BIODIV). Για περισσότερες πληροφορίες: -τηλ.

 • Ιατρική Πληροφορική

  Μεταπτυχιακά

  Τα Τμήματα: Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) - Επισπεύδον Τμήμα, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ οργανώνουν και λειτουργούν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Ιατρική Πληροφορική». Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ.

 • Π.Μ.Σ. Τμήματος Χημικών Μηχανικών

  Μεταπτυχιακά

  Το Τµήµα Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις περιοχές: 1. Επιστήµη και Τεχνολογία Υλικών 2. Περιβάλλον και Ενέργεια 3. Φυσικές, Χηµικές και Βιοχηµικές ∆ιεργασίες 4.

 • Παιδαγωγική Επιστήμη

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Παιδαγωγική Επιστήμη» στις εξής ειδικεύσεις: α) Ειδική Αγωγή β) Παιδαγωγική του Σχολείου γ) Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε 4 εξάμηνα.

 • Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες

  Μεταπτυχιακά

  Η Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ σε συνεργασία με τη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών και τη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ οργανώνουν και λειτουργούν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες» το οποίο περιλαμβάνει τις εξής ροές: Ροή Α: Ανάλυση και Διαφορικές Εξισώσεις Ροή Β: Υπολογιστικά Μαθηματικά Ροή Γ: Στατιστική και Πιθανότητες Ροή Δ: Μαθηματικά.

 • Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), με συμμετέχοντες φορείς το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Αθηνών, το Τμήμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) και το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Ινστιτούτο Πληροφορικής και Επικοινωνιών, οργανώνουν και λειτουργούν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία" στις κατευθύνσεις: 1.

 • Αρχιτεκτονική Τοπίου

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Αρχιτεκτονική Τοπίου», «Landscape Architecture». Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Αρχιτεκτονική Τοπίου», MLA in Landscape Architecture, και έχει λάβει διαπίστευση (accreditation).

 • Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων». Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα.

 • Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον" στις ακόλουθες κατευθύνσεις: - Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία και Γεωφυσική - Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία - Ορυκτές Ύλες - Περιβάλλον - Περιβαλλοντική και Θαλάσσια Γεωχημεία - Γεωλογικές Διεργασίες στη Λιθόσφαιρα και Γεωπεριβάλλον Περισσότερες πληροφορίες: - τηλέφωνο: 2610-997922.

Back to Top