Αναζητήστε το μεταπτυχιακό σας

Γνωστικό Αντικείμενο:
Φορέας ΜΠΣ:
Δίδακτρα:
Προθεσμία αιτήσεων:
Βρέθηκαν 444 μεταπτυχιακά

Η ιδιαιτερότητα του κάθε φορέα που παρέχει ΠΜΣ δεν μας επιτρέπει πάντα να έχουμε ενημέρωση εμπρόθεσμα για όλα τα παρεχόμενα ΠΜΣ.
Έτσι δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση πλημμελούς καταχώρισης ΠΜΣ. Θα συνιστούσαμε να επικοινωνείτε με τον φορέα του προσφερόμενου ΠΜΣ.

Αποτελέσματα αναζήτησης | Σελίδα 39

 • Οικολογική Μηχανική & Κλιματική Αλλαγή

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο: "Οικολογική Μηχανική & Κλιματική Αλλαγή". Το ΠΜΣ συνδυάζει φυσική παρουσία (65% των ωρών διδασκαλίας στα μαθήματα του Ά και Β εξάμηνού) και εξ αποστάσεως διδασκαλία (35%) .

 • Μαθηματικά και Εφαρμογές τους

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μαθηματικά και Εφαρμογές τους». Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στα «Μαθηματικά και Εφαρμογές τους», στις εξής ειδικεύσεις: Ι) Θεωρητικά Μαθηματικά. II) Μαθηματικά της Πληροφορικής.

 • Βιοτεχνολογία - Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Βιοτεχνολογία - Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος». Το Π.Μ.Σ. «Βιοτεχνολογία - Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος» διαρθρώνεται σε 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα.

 • Γεωπληροφορική

  Μεταπτυχιακά

  Η Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, σε συνεργασία με τις Σχολές Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Μηχανικών Μεταλλείων- Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. οργανώνουν και λειτουργούν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Γεωπληροφορική». Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι τρία (3).

 • Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας». Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας» (History and Philosophy of Science and Technology).

 • Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, το Τμήμα Χημείας και το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνουν και λειτουργούν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών». Το Δ.Π.Μ.Σ. «Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών» οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών».

 • Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» (MSc in Actuarial Science and Risk Management). Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και σε δύο (2).

 • Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία

  Μεταπτυχιακά

  Η Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (ΣΝΜΜ), σε συνεργασία με τις Σχολές Μηχανολόγων Μηχανικών (ΣΜΜ), Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ), Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (ΣΕΜΦΕ), Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών (ΣΑΕΤΜ) και Πολιτικών Μηχανικών (ΣΠΜ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), το Τμήμα Φυσικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

 • Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

  Μεταπτυχιακά

  Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας" στις ακόλουθες κατευθύνσεις: 1. Γενική Κατεύθυνση 2. Οικονομική Αξιολόγηση 3.

 • Δημόσια Υγεία

  Μεταπτυχιακά

  Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Δημόσια Υγεία" στις ακόλουθες κατευθύνσεις: 1. Γενική Κατεύθυνση 2. Χρόνια Νοσήματα και Συμπεριφορές Υγείας 3. Λοιμώδη Νοσήματα - Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία 4.

Back to Top