Αναζητήστε το μεταπτυχιακό σας

Γνωστικό Αντικείμενο:
Φορέας ΜΠΣ:
Δίδακτρα:
Προθεσμία αιτήσεων:
Βρέθηκαν 444 μεταπτυχιακά

Η ιδιαιτερότητα του κάθε φορέα που παρέχει ΠΜΣ δεν μας επιτρέπει πάντα να έχουμε ενημέρωση εμπρόθεσμα για όλα τα παρεχόμενα ΠΜΣ.
Έτσι δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση πλημμελούς καταχώρισης ΠΜΣ. Θα συνιστούσαμε να επικοινωνείτε με τον φορέα του προσφερόμενου ΠΜΣ.

Αποτελέσματα αναζήτησης | Σελίδα 42

 • Περιβάλλον και Αγροδιατροφή

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών, το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς και το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας Τεχνολογίας Διατροφής και Τροφίμων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου οργανώνουν και λειτουργούν το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Περιβάλλον και Αγροδιατροφή».

 • Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας

  Μεταπτυχιακά

  Τα Τμήματα Φυσικής, Ιατρικής, Βιολογίας και Ηλεκτρονικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνουν και λειτουργούν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας" Για περισσότερες πληροφορίες: - τηλέφωνο: 2610-996077.

 • Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2018−2019 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα «Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού». Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα «Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού».

 • Φαρμακευτικές Επιστήμες και Τεχνολογία

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Φαρμακευτικές Επιστήμες και Τεχνολογία" στις ακόλουθες κατευθύνσεις: 1. Βιομηχανική Φαρμακευτική - Φαρμακευτική Ανάλυση 2. Βιομηχανική Φαρμακευτική - Νανοτεχνολογία 3. Βιομηχανική Φαρμακευτική - Τεχνολογία Καλλυντικών 4. Σχεδιασμός και Ανακάλυψη Φαρμάκων 5. Φαρμακευτικά Φυσικά Προιόντα 6.

 • Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον». Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις «Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον» αντίστοιχο του MSc. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

 • Μ.Δ.Ε. Τμήματος Βιολογίας

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει την εισαγωγή στο Πρόγραμμα μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) μέχρι είκοσι (20) μεταπτυχιακών φοιτητών για απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις κατευθύνσεις: α) Οικολογία – Διαχείριση και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος β) Βιολογική Τεχνολογία Για περισσότερες πληροφορίες: -τηλ.

 • Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες

  Μεταπτυχιακά

  Τα Τμήματα φυσικής και Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών και το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οργανώνουν και λειτουργούν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες". Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

 • Υπολογιστική Φυσική

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Υπολογιστική Φυσική». Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του κατά του άρθρου 3 τίτλου ορίζεται για το Δίπλωμα Mεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ. ) σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα.

 • Φυσική του Περιβάλλοντος

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Φυσική του Περιβάλλοντος». Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

 • Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία)

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία)». Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία)» στις εξής ειδικεύσεις: 1. Ηλεκτρονική 2. Τηλεπικοινωνίες.

Back to Top