Αναζητήστε το μεταπτυχιακό σας

Γνωστικό Αντικείμενο:
Φορέας ΜΠΣ:
Δίδακτρα:
Προθεσμία αιτήσεων:
Βρέθηκαν 85 μεταπτυχιακά

Η ιδιαιτερότητα του κάθε φορέα που παρέχει ΠΜΣ δεν μας επιτρέπει πάντα να έχουμε ενημέρωση εμπρόθεσμα για όλα τα παρεχόμενα ΠΜΣ.
Έτσι δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση πλημμελούς καταχώρισης ΠΜΣ. Θα συνιστούσαμε να επικοινωνείτε με τον φορέα του προσφερόμενου ΠΜΣ.

Αποτελέσματα αναζήτησης | Σελίδα 6

 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α.) της Πολυτεχνικής Σχολής και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Τ.Ο.Ε.) της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνουν και λειτουργούν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού». Το Δ.Π.Μ.Σ.

 • Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για άτομα με αναπηρίες (Α.με.Α.)

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για άτομα με αναπηρίες (Α.με.Α.)» «Master of Science in Sport Management and Organization of sport activities for people with disabilities». Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4).

 • Άσκηση, Εργοσπιρομετρία και Αποκατάσταση

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οργανώνει και λειτουργεί το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Άσκηση, Εργοσπιρομετρία και Αποκατάσταση». Το Δ.Π.Μ.Σ. «Άσκηση, Εργοσπιρομετρία και Αποκατάσταση» διαρθρώνεται σε 2 έτη/4 ακαδημαϊκά εξάμηνα.

 • Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (ΕΚΠ) της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης (Sciences of Education and Lifelong Learning" στις εξής κατευθύνσεις: 1. Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία 2.

 • Εφαρμοσμένη Κινησιολογία στις Ένοπλες Δυνάμεις

  Μεταπτυχιακά

  Το τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) "Εφαρμοσμένη Κινησιολογία στις Ένοπλες Δυνάμεις". Το Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Κινησιολογία στις Ένοπλες Δυνάμεις» διαρθρώνεται σε 1 έτος και 6 μήνες/3 ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν 12 μαθήματα, σεμινάρια και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

 • European Master in Sport and Exercise Psychology

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Τμήμα Αθλητισμού και Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου University of Jyvaskyla της Φιλανδίας οργανώνει και λειτουργεί κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «European Master in Sport and Exercise Psychology». Το ΔΠΜΣ απονέμει διπλό πτυχίο. Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

 • Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία

  Μεταπτυχιακά

  Τo Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης & Σερρών) με έδρα το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Δ.Π.Μ.Σ.), λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία» σε τέσσερις γνωστικές κατευθύνσεις: - Άσκηση και Υγεία - Προπονητική Αθλημάτων - Σχολική Φυσική Αγωγή.

 • Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ) οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΙΓΜΣ) με τίτλο «Φροντίδα στο Σακχαρώδη διαβήτη» (Master in Diabetes mellitus care) στις ακόλουθες ειδικεύσεις: 1. Κλινική Διαβητολογία 2. Θεραπευτική Εκπαίδευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος.

Back to Top