Αναζητήστε το μεταπτυχιακό σας

Γνωστικό Αντικείμενο:
Φορέας ΜΠΣ:
Δίδακτρα:
Προθεσμία αιτήσεων:
Βρέθηκαν 217 μεταπτυχιακά

Η ιδιαιτερότητα του κάθε φορέα που παρέχει ΠΜΣ δεν μας επιτρέπει πάντα να έχουμε ενημέρωση εμπρόθεσμα για όλα τα παρεχόμενα ΠΜΣ.
Έτσι δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση πλημμελούς καταχώρισης ΠΜΣ. Θα συνιστούσαμε να επικοινωνείτε με τον φορέα του προσφερόμενου ΠΜΣ.

Αποτελέσματα αναζήτησης | Σελίδα 13

 • Προηγμενα Βιομηχανικά Συστήματα Παραγωγής

  Μεταπτυχιακά

  Το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με το Faculty of Science, Engineering and Computing τουKingston University London, δέχεται αιτήσεις για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Προηγμένα Βιομηχανικά Συστήματα Παραγωγής – MSc Advanced Industrial and Manufacturing Systems’ . Τα μαθήματα διεξάγονται στην Αγγλική γλώσσα. Η κανονική διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος είναι 2 έτη.

 • Δίκτυα και Πολυπλοκότητα

  Μεταπτυχιακά

  Τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Μαθηματικών, Γεωλογίας και Βιολογίας της Σχόλης Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ οργανώνουν και λειτουργούν Διατμηματικού Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Δίκτυα και Πολυπλοκότητα». Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

 • Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική και το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνουν και λειτουργούν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική». Το Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις κατευθύνσεις: «Υπολογιστική Ιατρική και Βιολογία» «Πληροφορική με εφαρμογές στην Ασφάλεια.

 • Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις». Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα.

 • Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής» (Master in Advanced Control Systems and Robotics). Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και σε έξι (6) εξάμηνα σπουδών στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης.

 • Βιολογία Συστημάτων

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Βιοτεχνολογίας της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Βιολογία Συστημάτων (Systems Biology)». Το Πρόγραμμα Σπουδών χαρακτηρίζεται εντατικό διάρκειας ενός (1) έτους (δύο εξάμηνα και θερινή περίοδος).

 • Νέα Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Ανάπτυξη

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λειτουργεί το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Νέα Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Ανάπτυξη».

 • Προσχολική Εκπαίδευση

  Μεταπτυχιακά

  Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Προσχολική Εκπαίδευση" στις εξής κατευθύνσεις: 1. Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Προσχολικής και Πρωτοσχολικής Εκπαίδευσης (Σ) 2. Θετικές Επιστήμες και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Προσχολική και Πρωτοσχολική Εκπαίδευση (Θ) 3.

Back to Top