Αναζητήστε το μεταπτυχιακό σας

Γνωστικό Αντικείμενο:
Φορέας ΜΠΣ:
Δίδακτρα:
Προθεσμία αιτήσεων:
Βρέθηκαν 70 μεταπτυχιακά

Η ιδιαιτερότητα του κάθε φορέα που παρέχει ΠΜΣ δεν μας επιτρέπει πάντα να έχουμε ενημέρωση εμπρόθεσμα για όλα τα παρεχόμενα ΠΜΣ.
Έτσι δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση πλημμελούς καταχώρισης ΠΜΣ. Θα συνιστούσαμε να επικοινωνείτε με τον φορέα του προσφερόμενου ΠΜΣ.

Αποτελέσματα αναζήτησης | Σελίδα 5

 • Γενετική του Ανθρώπου

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Γενετική του Ανθρώπου». Η διάρκεια σπουδών του ΠΜΣ είναι 1 έτος (δύο διδακτικά εξάμηνα). Υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης.

 • Διαχείριση υδρομετερεωλογικών κινδύνων

  Μεταπτυχιακά

  Το Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών) και το Laboratoire d’ Etude des Transferts en Hydrologie et Environement του Observatoire des Sciences de l’Univers de Grenoble (OSUG) του Πανεπιστήμιου Joseph Fourier – Grenoble I, ανέλαβαν από κοινού τη διεύθυνση.

 • Χωρική Ανάλυση και Διαχείριση Περιβάλλοντος

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: "Χωρική Ανάλυση και Διαχείριση Περιβάλλοντος".

 • Πολεοδομία - Χωροταξία

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: "Πολεοδομία - Χωροταξία".

 • Επενδύσεις και Περιφερειακή Ανάπτυξη

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: "Επενδύσεις και Περιφερειακή Ανάπτυξη".

 • Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός". Για περισσότερες πληροφορίες: - τηλέφωνο: 24210-74242 - e-mail: [email protected]

 • Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία

  Μεταπτυχιακά

  Το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία». Το Π.Μ.Σ προσφέρει δύο υποχρεωτικές κατευθύνσεις: Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση / Σχολική Συμβουλευτική και Συμβουλευτική στην Ψυχική Υγεία / Ψυχοθεραπεία. Το Π.Μ.Σ.

 • Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού». Το Π.Μ.Σ. «Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού» προσφέρει επιλογή ανάμεσα σε δύο προγράμματα σπουδών με διαφορετική διάρκεια (α) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ).

 • Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας – Μοριακή Γενετική, Διαγνωστικοί Δείκτες

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική, Διαγνωστικοί Δείκτες». Το Π.Μ.Σ. «Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική, Διαγνωστικοί Δείκτες» διαρθρώνεται σε 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν 10 μαθήματα και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

 • Εφαρμοσμένη Οικονομική

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εφαρμοσμένη οικονομική». Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Εφαρμοσμένη Οικονομική» στις κατευθύνσεις: Εφαρμοσμένη Οικονομική στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική Εφαρμοσμένη Οικονομική στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών Εφαρμοσμένη Οικονομική στην Άμυνα Το Π.Μ.Σ.

Back to Top