Αναζητήστε το μεταπτυχιακό σας

Γνωστικό Αντικείμενο:
Φορέας ΜΠΣ:
Δίδακτρα:
Προθεσμία αιτήσεων:
Βρέθηκαν 70 μεταπτυχιακά

Η ιδιαιτερότητα του κάθε φορέα που παρέχει ΠΜΣ δεν μας επιτρέπει πάντα να έχουμε ενημέρωση εμπρόθεσμα για όλα τα παρεχόμενα ΠΜΣ.
Έτσι δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση πλημμελούς καταχώρισης ΠΜΣ. Θα συνιστούσαμε να επικοινωνείτε με τον φορέα του προσφερόμενου ΠΜΣ.

Αποτελέσματα αναζήτησης | Σελίδα 4

 • Νέα Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Ανάπτυξη

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λειτουργεί το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Νέα Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Ανάπτυξη».

 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α.) της Πολυτεχνικής Σχολής και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Τ.Ο.Ε.) της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνουν και λειτουργούν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού». Το Δ.Π.Μ.Σ.

 • Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή

  Μεταπτυχιακά

  Το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Ειδική Αγωγή" στις εξής κατευθύνσεις: 1. Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Πράξη 2.

 • Άσκηση, Εργοσπιρομετρία και Αποκατάσταση

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οργανώνει και λειτουργεί το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Άσκηση, Εργοσπιρομετρία και Αποκατάσταση». Το Δ.Π.Μ.Σ. «Άσκηση, Εργοσπιρομετρία και Αποκατάσταση» διαρθρώνεται σε 2 έτη/4 ακαδημαϊκά εξάμηνα.

 • Εφαρμοσμένη Κινησιολογία στις Ένοπλες Δυνάμεις

  Μεταπτυχιακά

  Το τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) "Εφαρμοσμένη Κινησιολογία στις Ένοπλες Δυνάμεις". Το Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Κινησιολογία στις Ένοπλες Δυνάμεις» διαρθρώνεται σε 1 έτος και 6 μήνες/3 ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν 12 μαθήματα, σεμινάρια και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

 • Βιολογία της Αναπαραγωγής

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην "Βιολογία της Αναπαραγωγής".

 • Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μετατπυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος" στις ακόλουθες κατευθύνσεις: 1. Γενετική Βελτίωση και Βιοτεχνολογία Φυρών με Έμφαση στην Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού και την Ποιότητα Τροφίμων 2. Φυτική Παραγωγή και Περιβάλλον 3. Φυτιατρική και Περιβάλλον 4.

 • European Master in Sport and Exercise Psychology

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Τμήμα Αθλητισμού και Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου University of Jyvaskyla της Φιλανδίας οργανώνει και λειτουργεί κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «European Master in Sport and Exercise Psychology». Το ΔΠΜΣ απονέμει διπλό πτυχίο. Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

Back to Top