Αναζητήστε το μεταπτυχιακό σας

Γνωστικό Αντικείμενο:
Φορέας ΜΠΣ:
Δίδακτρα:
Προθεσμία αιτήσεων:
Βρέθηκαν 70 μεταπτυχιακά

Η ιδιαιτερότητα του κάθε φορέα που παρέχει ΠΜΣ δεν μας επιτρέπει πάντα να έχουμε ενημέρωση εμπρόθεσμα για όλα τα παρεχόμενα ΠΜΣ.
Έτσι δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση πλημμελούς καταχώρισης ΠΜΣ. Θα συνιστούσαμε να επικοινωνείτε με τον φορέα του προσφερόμενου ΠΜΣ.

Αποτελέσματα αναζήτησης | Σελίδα 7

 • Άσκηση και Υγεία

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Άσκηση και Υγεία». Το ΠΜΣ «Άσκηση και Υγεία» διαρθρώνεται σε 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα.

 • Πληθυσμός, Ανάπτυξη και Στρατηγικές προοπτικές (PODEPRO)

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Montesquieu-Bordeaux IV, υλοποιεί κοινό ελληνογαλλικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Master) με τίτλο "Πληθυσμός, Ανάπτυξη και Στρατηγικές Προοπτικές" - PODEPRO (Population, Developpement, Prospective).

 • Προσομοίωση και Σχεδιασμός Έργων Πολιτικού Μηχανικού

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο "Προσομοίωση και Σχεδιασμός Έργων Πολιτικού Μηχανικού".

 • Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών» (Science and Technology of Electrical and Computer Engineering). Το Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών» διαρθρώνεται σε δύο (2) εξάμηνα.

 • Βιολογία της Αναπαραγωγής - Βιοδείκτες στη Μαιευτική και Γυναικολογία - Περιγεννητική Ιατρική

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Βιολογία της Αναπαραγωγής - Βιοδείκτες στη Μαιευτική και Γυναικολογία - Περιγεννητική Ιατρική». Το Π.Μ.Σ. «Βιολογία της Αναπαραγωγής - Βιοδείκτες στη Μαιευτική και Γυναικολογία-Περιγεννητική Ιατρική» διαρθρώνεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν δώδεκα (12) μαθήματα.

 • Υδατοκαλλιέργειες - Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε σύμπραξη με το Τμήμα με το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου, υλοποιεί Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Υδατοκαλλιέργειες - Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών». Το ΠMΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις εξής επιμέρους ειδικεύσεις: Υδατοκαλλιέργειες Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών Το Π.Μ.Σ.

 • Σύγχρονες Μέθοδοι Σχεδιασμού και Ανάλυσης στη Βιομηχανία

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μετατπυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Σύγχρονες Μέθοδοι Σχεδιασμού και Ανάλυσης στη Βιομηχανίας" στις ακόλουθες κατευθύνσεις: (Α1) Ενεργειακά Συστήματα, Βιομηχανικές Διεργασίες και Τεχνολογίες Αντιρρύπανσης (Α2) Μηχανική, Υλικά και Κατεργασίες (Α3) Οργάνωση Παραγωγής και Βιομηχανική Διοίκηση.

 • Βιοτεχνολογία - Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Βιοτεχνολογία - Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος». Το Π.Μ.Σ. «Βιοτεχνολογία - Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος» διαρθρώνεται σε 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα.

 • Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας υλοποιεί το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας». Το Δ.Π.Μ.Σ. «ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ» διαρθρώνεται σε 2 έτη/4 ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν 13 μαθήματα (περιλαμβάνεται και η πρακτική άσκηση) και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

 • Άσκηση και Ποιότητα Ζωής

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με το Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Άσκηση και Ποιότητα Ζωής", με τις παρακάτω κατευθύνσεις: α) Μεγιστοποίηση Αθλητικής Επίδοσης ή Απόδοσης, β) Παιδαγωγική και Δημιουργική Μάθηση.

Back to Top