Αναζητήστε το μεταπτυχιακό σας

Γνωστικό Αντικείμενο:
Φορέας ΜΠΣ:
Δίδακτρα:
Προθεσμία αιτήσεων:
Βρέθηκαν 70 μεταπτυχιακά

Η ιδιαιτερότητα του κάθε φορέα που παρέχει ΠΜΣ δεν μας επιτρέπει πάντα να έχουμε ενημέρωση εμπρόθεσμα για όλα τα παρεχόμενα ΠΜΣ.
Έτσι δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση πλημμελούς καταχώρισης ΠΜΣ. Θα συνιστούσαμε να επικοινωνείτε με τον φορέα του προσφερόμενου ΠΜΣ.

Αποτελέσματα αναζήτησης | Σελίδα 6

 • Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και σε σύμπραξη με το Τμήμα Ηλεκτρονικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά.

 • Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

  Μεταπτυχιακά

  Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην«Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης». Το Π.Μ.Σ. διαρθρώνεται σε 3 (τρία) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

 • Σχεδιασμός Μαθήματος και Ανάπτυξη Διδακτικού Υλικού σε Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης

  Μεταπτυχιακά

  Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Σχεδιασμός Μαθήματος και Ανάπτυξη Διδακτικού Υλικού σε Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης». Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις εξής κατευθύνσεις: α) «Σχεδιασμός Μαθήματος και Ανάπτυξη Διδακτικού Υλικού σε Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης στις Θετικές Επιστήμες» β).

 • Κλινικές Εφαρμογές Μοριακής Ιατρικής

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κλινικές Εφαρμογές Μοριακής Ιατρικής». Το ΠΜΣ του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας απονέμει:Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔMΣ, Master) στη Μοριακή Ιατρική με κατά περίπτωση έμφαση στο επιμέρους γνωστικό αντικείμενο που ο κάθε υποψήφιος επέλεξε να παρακολουθήσει κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών του. Το Π.Μ.Σ.

 • Aειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος». Το Π.Μ.Σ. «Αειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος» διαρθρώνεται σε 1 έτος/ 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν 5 (πέντε) μαθήματα και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

 • Χωρικές Δυναμικές και Χωροταξία της Υπαίθρου (DYNTAR)

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Clermont-Ferrand ΙΙ της Γαλλίας, υλοποιεί Πρόγραμμα Mεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Χωρικές Δυναμικές και Χωροταξία της Υπαίθρου" (DYNTAR).

Back to Top