Αναζητήστε το μεταπτυχιακό σας

Γνωστικό Αντικείμενο:
Φορέας ΜΠΣ:
Δίδακτρα:
Προθεσμία αιτήσεων:
Βρέθηκαν 75 μεταπτυχιακά

Η ιδιαιτερότητα του κάθε φορέα που παρέχει ΠΜΣ δεν μας επιτρέπει πάντα να έχουμε ενημέρωση εμπρόθεσμα για όλα τα παρεχόμενα ΠΜΣ.
Έτσι δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση πλημμελούς καταχώρισης ΠΜΣ. Θα συνιστούσαμε να επικοινωνείτε με τον φορέα του προσφερόμενου ΠΜΣ.

Αποτελέσματα αναζήτησης | Σελίδα 7

 • Αρχιτεκτονική Τοπίου

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και το τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οργανώνουν και λειτουργούν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο "Αρχιτεκτονική Τοπίου" Για περισσότερες πληροφορίες: - τηλέφωνο: 2310-995595,994372 , 994398.

 • Προσομοίωση και Σχεδιασμός Έργων Πολιτικού Μηχανικού

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο "Προσομοίωση και Σχεδιασμός Έργων Πολιτικού Μηχανικού".

 • Πληροφορική και Επικοινωνίες

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Πληροφορική και Επικοινωνίες" στις κατευθύνσεις: 1. Ψηφιακά Μέσα - Τεχνητή Νοημοσύνη 2. Δικτυακά Συστήματα 3. Τεχνολογίες Γνώσης Δεδομένων και Λογισμικού 4.

 • Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων".

 • Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε σύμπραξη με το τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας του A.Τ.Ε.Ι. Πειραιά και το τμήμα Αυτοματισμού του A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων", το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.). Για περισσότερες πληροφορίες: -τηλ.

 • Σύγχρονες Μέθοδοι Σχεδιασμού και Ανάλυσης στη Βιομηχανία

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μετατπυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Σύγχρονες Μέθοδοι Σχεδιασμού και Ανάλυσης στη Βιομηχανίας" στις ακόλουθες κατευθύνσεις: (Α1) Ενεργειακά Συστήματα, Βιομηχανικές Διεργασίες και Τεχνολογίες Αντιρρύπανσης (Α2) Μηχανική, Υλικά και Κατεργασίες (Α3) Οργάνωση Παραγωγής και Βιομηχανική Διοίκηση.

 • Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς σε συνεργασία με τη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών στην "Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων", που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στους τομείς: 1. Logistics (Εφοδιασμός και Διακίνηση Προϊόντων), 2. Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος.

 • Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), με συμμετέχοντες φορείς το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Αθηνών, το Τμήμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) και το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Ινστιτούτο Πληροφορικής και Επικοινωνιών, οργανώνουν και λειτουργούν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία" στις κατευθύνσεις: 1.

 • Π.Μ.Σ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Πολιτικού Μηχανικού στις κατευθύνσεις: 1. Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών 2. Υδατικοί Πόροι και Τεχνολογία Περιβάλλοντος 3.

 • Δίκτυα και Επικοινωνίες Δεδομένων

  Μεταπτυχιακά

  Το ΤΕΙ Πειραιά σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Kingston της Μ. Βρετανίας οργανώνει ΠΜΣ μερικής φοίτησης, που οδηγεί στην απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης MSc in Networking and Data Communnications (Δίκτυα και Επικοινωνίες Δεδομένων).

Back to Top