Αναζητήστε το μεταπτυχιακό σας

Γνωστικό Αντικείμενο:
Φορέας ΜΠΣ:
Δίδακτρα:
Προθεσμία αιτήσεων:
Βρέθηκαν 75 μεταπτυχιακά

Η ιδιαιτερότητα του κάθε φορέα που παρέχει ΠΜΣ δεν μας επιτρέπει πάντα να έχουμε ενημέρωση εμπρόθεσμα για όλα τα παρεχόμενα ΠΜΣ.
Έτσι δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση πλημμελούς καταχώρισης ΠΜΣ. Θα συνιστούσαμε να επικοινωνείτε με τον φορέα του προσφερόμενου ΠΜΣ.

Αποτελέσματα αναζήτησης | Σελίδα 6

 • Δ.Π.Μ.Σ. Τμήματος Φυσικής

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Φυσικής, σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών, υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τις εξής ειδικεύσεις: 1. Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας 2. Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού Για περισσότερες πληροφορίες: -τηλ.

 • Μοριακή Ιατρική

  Μεταπτυχιακά

  Η Ιατρική Σχολή και τα Τμήματα Βιολογίας και Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνουν και λειτουργούν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη "Μοριακή Ιατρική" σε τρεις επιμέρους κατευθύνσεις: - Λειτουργική Γονιδιωματική και Πρωτεωμική - Νευροβιολογία - Προηγμένη Μοριακή Διαγνωστική Στο Πρόγραμμα συνεργάζονται τρία Εθνικά Ερευνητικά Κέντρα: α) το Ιδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ).

 • Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη

  Μεταπτυχιακά

  Τα Τμήματα (i) Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, (ii) Φιλοσοφίας- Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, (iii) Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών και (iv) Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου οργανώνουν και λειτουργούν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Σπουδών με αντικείμενο τη "Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη". Για περισσότερες πληροφορίες: -τηλ.

 • Τεχνογλωσσία

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Φιλολογίας–Τομέας Γλωσσολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), σε συνεργασία με τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών–Τομέα Σημάτων, Ελέγχου & Ρομποτικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), καθώς και σε συνεργασία με το ΙΕΛ, υλοποιούν Διεπιστημονικό–Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) στη "Τεχνογλωσσία".

 • Περιβάλλον - Νέες Τεχνολογίες

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε σύμπραξη με το Τμήμα Οχημάτων του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: "Περιβάλλον–Νέες Τεχνολογίες". Για περισσότερες πληροφορίες: -τηλ.

 • Υλικά Οδοντικής Τεχνολογίας

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Οδοντιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθήνας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών που οδηγεί στη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στα "Υλικά Οδοντικής Τεχνολογίας".

 • Πληροφορική

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην "Πληροφορική", το οποίο οργανώνεται στο πλαίσιο της ελληνο-γαλλικής πανεπιστημιακής συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Κρήτης και των γαλλικών Πανεπιστημίων Joseph Fourier (Grenoble) και Paris-Sud (Orsay). Για περισσότερες πληροφορίες: -τηλ.

 • Πληθυσμός, Ανάπτυξη και Στρατηγικές προοπτικές (PODEPRO)

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Montesquieu-Bordeaux IV, υλοποιεί κοινό ελληνογαλλικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Master) με τίτλο "Πληθυσμός, Ανάπτυξη και Στρατηγικές Προοπτικές" - PODEPRO (Population, Developpement, Prospective).

 • Μικροβιακή Βιοτεχνολογία

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της "Μικροβιακής Βιοτεχνολογίας". Για περισσότερες πληροφορίες: -τηλ.

 • Επιστήμη των Υπολογιστών

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταταπτυχιακών Σπουδών στην "Επιστήμη των Υπολογιστών".

Back to Top