Όλες οι υποτροφίες | Σελίδα 5

 • Κληροδότημα «Χρύσανθου και Αναστασίας Καρύδη» Υποτροφίες 2015

  Υποτροφίες

  Το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-15, σύμφωνα με τις 6η/18-06-2015 και 8η/24-09-2015 αποφάσεις της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, δεκαέξι (16) υποτροφίες σε βάρος των εσόδων του Κληροδοτήματος «Χρύσανθου και Αναστασίας Καρύδη». Δείτε την προκήρυξη των υποτροφιών του Κληροδοτήματος «Χρύσανθου και Αναστασίας Καρύδη» ακαδημαϊκού έτους 2014-15, αίτηση των υποψηφίων.

 • 49 Υποτροφίες στο εξωτερικό (22/10/2015)

  Υποτροφίες

  49 Υποτροφίες στο εξωτερικό (22/10/2015) Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για Υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

 • 36 Υποτροφίες στο εξωτερικό (19/10/2015)

  Υποτροφίες

  36 Υποτροφίες στο εξωτερικό (19/10/2015) Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για Υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

 • 41 Υποτροφίες στο εξωτερικό (15/10/2015)

  Υποτροφίες

  41 Υποτροφίες στο εξωτερικό (15/10/2015) Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για Υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

 • Προπτυχιακές Υποτροφίες 2015 Ιατρικής Ίδρυμα Χριστίνας - Ιωάννη Ανάγνος

  Υποτροφίες

  Δύο (2) Προπτυχιακές Υποτροφίες σε φοιτητές Ιατρικής, Ίδρυμα για την εκπαίδευση Χριστίνας & Ιωάννη Ανάγνος, 2015 Ανακοινώνεται ότι το "Ίδρυμα για την εκπαίδευση Χριστίνας και Ιωάννη Ανάγνος" θα χορηγήσει εντός του Δεκεμβρίου 2015, δύο (2) υποτροφίες σε ισάριθμους φοιτητές του 1ου έτους, καταγόμενους πρωτίστως από το νομό Ευρυτανίας, άλλως εκ των νομών Αιτωλοακαρνανίας, Φθιώτιδος και Φωκίδος.

 • Ίδρυμα Μαθηματικών Επιστημών των Παρισίων Υποτροφίες 2016

  Υποτροφίες

  Προγράμματα υποτροφιών από το Γαλλικό Ίδρυμα Μαθηματικών Επιστημών των Παρισίων To Ίδρυμα Μαθηματικών Επιστημών των Παρισίων προσφέρει τις ακόλουθες ευκαιρίες για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, σε αξιόλογους επιστήμονες καθώς και σε φοιτητές άριστων επιδόσεων και εξαιρετικού επιπέδου. - Έδρα Αριστείας: Το πρόγραμμα Αριστείας έχει ως σκοπό να φιλοξενήσει σε πρώτη φάση.

 • 32 Υποτροφίες στο εξωτερικό (13/10/2015)

  Υποτροφίες

  32 Υποτροφίες στο εξωτερικό (13/10/2015) Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για Υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

 • Υποτροφίες Ιδρύματος Αριστοκλή Καββαδά 2015 2016

  Υποτροφίες

  Το Δ Σ του ιδρύματος Αριστοκλή Καββαδά, που εδρεύει στην Γλυρόδα Αττικής, με την από 24 Σεπτεμβρίου 2015 απόφασή του αποφάσισε για το έτος 2015 την χορήγηση οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμους νέους και νέες για την αντιμετώπιση των δαπανών ίων σπουδών τους, των οποίων το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ 25.000,00.

 • 30 υποτροφίες στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ευρωπαϊκή Αγροτική Διακυβέρνηση 2015

  Υποτροφίες

  Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ερευνητών Ευρωπαϊκή Αγροτική Διακυβέρνηση (Κωδ. ΕΠ 103/2015) To Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με θέμα « Ευρωπαϊκή Αγροτική Διακυβέρνηση (Κωδ. ΕΠ 103/2015)» και προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή συμμετεχόντων και για 30 υποτροφίες δωρεάν συμμετοχής σε αυτό.

 • Υποτροφίες Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος 2015 2016

  Υποτροφίες

  Υποτροφίες Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος 2015-2016 Χορήγηση δύο (2) υποτροφιών μεταπτυχιακών σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου από την Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Η Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος προκηρύσσει πρόγραμμα χορηγήσεως υποτροφιών σε υποψηφίους για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου και δεύτερου κύκλου σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας.

Back to Top