Αναζητήστε το μεταπτυχιακό σας

Γνωστικό Αντικείμενο:
Φορέας ΜΠΣ:
Δίδακτρα:
Προθεσμία αιτήσεων:
Βρέθηκαν 31 μεταπτυχιακά

Η ιδιαιτερότητα του κάθε φορέα που παρέχει ΠΜΣ δεν μας επιτρέπει πάντα να έχουμε ενημέρωση εμπρόθεσμα για όλα τα παρεχόμενα ΠΜΣ.
Έτσι δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση πλημμελούς καταχώρισης ΠΜΣ. Θα συνιστούσαμε να επικοινωνείτε με τον φορέα του προσφερόμενου ΠΜΣ.

Αποτελέσματα αναζήτησης | Σελίδα 3

 • Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές Επιστήμες

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών με τα Τμήματα Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος και Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνουν και λειτουργούν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές Επιστήμες" Το πρόγραμμα υλοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης που συνδυάζουν: α).

 • Σπουδές στις γλώσσες και τον πολιτισμό των χωρών της Ν. Α. Ευρώπης

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Σπουδές στις γλώσσες και τον πολιτισμό των χωρών της Ν. Α. Ευρώπης" και δύο κατευθύνσεις: 1. Γλώσσες, Φιλολογία και Πολιτισμός της Ν.Α. Ευρώπης 2. Κοινωνικές, Πολιτισμικές και Πολιτικές Δομές στη Ν. Α. Ευρώπη Για περισσότερες πληροφορίες: -τηλ.

 • Γαλλική Γλώσσα και Φιλολογία

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Γαλλική Γλώσσα και Φιλολογία" με τις εξής δύο (2) κατευθύνσεις: 1. Ιστορία του Γαλλικού Πολιτισμού, 2. Γαλλική Λογοτεχνία. Για περισσότερες πληροφορίες: -τηλ.

 • Μετάφραση-Μεταφρασεολογία

  Μεταπτυχιακά

  Τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, και Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υλοποιούν Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Προγράμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη "Μετάφραση-Μεταφρασεολογία", στις εξής κατευθύνσεις: α) Αγγλική γλώσσα β) Γαλλική γλώσσα γ) Γερμανική γλώσσα Για περισσότερες πληροφορίες: -τηλ.

 • Επικοινωνία και Μ.Μ.Ε.

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Επικοινωνία και ΜΜΕ" στις ακόλουθες κατευθύνσεις: 1) Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα 2) Πολιτική Επικοινωνία και Νέα Μέσα 3) Πολιτισμικές και Κινηματογραφικές Σπουδές 4) Συγκρούσεις και Επικοινωνία 5).

 • Τεχνογλωσσία

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Φιλολογίας–Τομέας Γλωσσολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), σε συνεργασία με τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών–Τομέα Σημάτων, Ελέγχου & Ρομποτικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), καθώς και σε συνεργασία με το ΙΕΛ, υλοποιούν Διεπιστημονικό–Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) στη "Τεχνογλωσσία".

 • Π.Μ.Σ. Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ανακοινώνει πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το ΠΜΣ στις ειδικεύσεις: α. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, β. Λατινική Φιλολογία, γ. Παπυρολογία, δ. Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία, ε. Νεοελληνική Φιλολογία Για περισσότερες πληροφορίες: -τηλ.

Back to Top